Najnovije

 

DRŽAVE JUGOISTOČNE EVROPE U BORBI PROTIV KORUPCIJE, MOBINGA I DISKRIMINACIJE

 

U Trebinju , u organizaciji NVO ,, Stopmobing“ Trebinje, održana je međunarodna konferencija na temu sprečavanja korupcije u zdravstvu.

Učešće na ovoj važnoj međunarodnoj konfereniciji uzeli su predstavnici domaćina, Republike Srpske, predstavnici Republike Srbije koje je predstavljala nevladina organizacija ,, Stopmobing-Srbija, predstavnici Republike Crne Gore, koju je predstavljala Slavica Striković, predsednica NVO ,, Ženska akcija“ iz Nikšića, predstavnici Republike Makedonije, Republike Mađarske, Republike Bugarske, , kao i predstavnici iz Austrije i Francuske.OPŠIRNIJE…

RADNICI APATINSKE FABRIKE PIVA U SISTEMU ZAŠTITE UDRUŽENjA ,, STOPMOBING-SRBIJA“

 

U Apatinu, 21. jula 2017. godine potpisan je sporazum između sindikata ove poznate apatinske fabrike i udruženja ,, Stopmobing-Srbija“
Potpisivanju sporazuma prethodilo je predavanje na temu ,, Prava radnika na osnovu Zakona o zaštiti zaposlenih od zlostavljanja na radu i Zakona o zaštiti uzbunjivača“ koje je početkom jula, u Apatinu, za radnike obe smene održao predsednik udruženja, Žika Živadinović. Predavanje je pobudilo veliku zainteresovanost radnika i tom prilikom je dogovorena daljna saradnja koja je rezultirala potpisivanjem sporazuma na osnovu koga su radnici apatinske fabrike piva stekli pravo na pravnu pomoć za slučaj da budu izloženi nekom vidu zlostavljanja na radu.

Rezultat slika za apatinska pivara

OPŠIRNIJE…