SVAKA GREŠKA MOŽE IMATI DALEKOSEŽNE POSLEDICE

UG ,, STOPMOBING-SRBIJA“ SAVEVETUJE SVIMA KOJI SMATRAJU DU SU IZLOŽENI NEKOM VIDU ZLOSTAVLJANJA NA RADU DA NE ULAZE SAMI U POSTUPAK ZA ZAŠTITU OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU ZBOG MOGUĆE GREŠKE U PROCENI DA LI IMA DOVOLJNO ELEMENATA DA BI SE POKRENUO POSTUPAK KOD POSLODAVCA ILI POKRENUO SUDSKI SPOR.

SVAKA GREŠKA MOŽE IMATI DALEKOSEŽNE POSLEDICE PRE SVEGA ZBOG ČINJENICE AKO SE NE UTVRDI DA JE BILO MOBINGA, ODNOSNO ZLOSTAVLJANJA, ONDA POSLODAVAC MOŽE DA POKRENE POSTUPAK ZA UTVRDJIVANJE ZLOUPOTREBE PRAVA NA ZAŠTITU OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU ŠTO MOŽE DA SE KVALIFIKUJE KAO TEŽA POVREDA RADNIH OBAVEZA I MOŽE DOVESTI I DO OTKAZA UGOVORA O RADU.

DA SE TO NEBI DOGODILO, POZIVAMO SVE ZAPOSLENE KOJI SMATRAJU DA SU ZLOSTAVLJANI DA POSTANU ČLANOVI NAŠEG UDRUŽENJA KOJE JE KADROVSKI OSPOSOBLJENO DA PREPOZNA MOBING AKTIVNOSTI I KOJE IMA PRAVNE STRUČNJAKE KOJI VAM MOGU POMOĆI U VODJENJU POSTUPKA ZA ZAŠTITU KOD POSLODAVCA ILI KASNIJE U SUDSKOM POSTUPKU AKO NE DODJE DO ZADOVOLJAVAJUĆEG REŠENJA TOKOM POSREDOVANJA.

O SAMOM NAČINU PRISTUPANJA MOŽETE SE INFORMISATI NA TELEFON 064 84 73 700 ILI PUTEM NAŠEG SAJTE ILI MEJLA stopmobing@yahoo.com