RADNICI APATINSKE FABRIKE PIVA U SISTEMU ZAŠTITE UDRUŽENjA ,, STOPMOBING-SRBIJA“

 

U Apatinu, 21. jula 2017. godine potpisan je sporazum između sindikata ove poznate apatinske fabrike i udruženja ,, Stopmobing-Srbija“
Potpisivanju sporazuma prethodilo je predavanje na temu ,, Prava radnika na osnovu Zakona o zaštiti zaposlenih od zlostavljanja na radu i Zakona o zaštiti uzbunjivača“ koje je početkom jula, u Apatinu, za radnike obe smene održao predsednik udruženja, Žika Živadinović. Predavanje je pobudilo veliku zainteresovanost radnika i tom prilikom je dogovorena daljna saradnja koja je rezultirala potpisivanjem sporazuma na osnovu koga su radnici apatinske fabrike piva stekli pravo na pravnu pomoć za slučaj da budu izloženi nekom vidu zlostavljanja na radu.

Rezultat slika za apatinska pivara
Sporazumom je predvidjeno sprovodjenje obuke predstavnika najvećih proizvodnih pogona kako bi oni stekli odredjena znanja o svojim pravima koja im pripadaju na osnovu Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu i kako bi mogli da prepoznaju da li u ponašanju i delovanju , pre svega menadzmenta, ima elemenata zlostavljanja na radu.
U planu je predvidjena i poseta rukovodstvu apatinske fabrike piva od strane pravnog tima udruženja ,, Stopmobing-Srbija“ sa ciljem da se svi problemi, koji se eventualno budu pojavljivali na polju narušavanja dobrih medjuljudskih odnosa koji mogu dovesti i do mobinga, rešavaju mirnim putem, posredovanjem, koje će rešavati interni posrednici, radnici fabrike piva, koji će biti obučeni za ovaj posao od strane predstavnika udruženja ,, Stopmobing-Srbija“.
Kako je istakao predsednik udruženja , Žika Živadinović, nije tajna i nije ništa novo da gotovo u svim privrednim subjektima postoje problemi, to je jednostavno nepobitna činjenica i tu su svi privredni subjekti jednaki ali razlika je u tome da li se ti problemi rešavaju ili se svi problemi ,,guraju pod tepih“ sve dotle dok takvo ponašanje na kraju ne eskalira i dovede do nastanka nenadoknadive štete, kako za radnika tako i po preduzeće, što se, uz odgovajući napor i uz odgovarajuću prevenciju, može preduprediti i u tome udruženje ,, Stopmobing-Srbija“ vidi svoju ulogu i svoje mesto.
Od 21. jula 2017. godine svi radnici apatinske fabrike piva imaće konkretnu, stručnu i efikasnu pomoć za slučaj da im takva vrsta pomoći bude potrebna. Konkretna pomoć podrazumeva i angažovanje advokatske kancelarije magistra Zore Bjekić iz Novog Sada , poznatog stručnjaka za ovu oblast, u slučaju da se postupak posredovanja kod poslodavca ne završi potpisivanjem sporazuma kojim bi se uredili narušeni medjuljudski odnosi i ukoliko poslovodstvo firme ne zaštiti, na adekvatan način, prava svojih radnika.
Kako je istakao predsednik pokrajinskog odbora, Vojvodine, master bezbednosti i zaštite na radu, Perica Dimitrijevića iz Novog Sada, prava radnika moraju biti ista za sve, bez obzira da li oni rade u javnom ili privatnom sektoru. Po tom pitanju ne sme biti diskriminacije, ni posredne ni neposredne i udruženje će preduzeti sve zakonom predvidjene mere da se to sprovede i u praksi.
Ovaj sporazum predstavlja primer dobre prakse i predstavlja nastavak saradnje sa zaposlenima i u privatnom sektoru.
Ako radnici apatinske fabrike piva proizvode jedno od najboljih piva u Srbiji, imaju pravo i na najbolju zaštitu svojih prava. R E A L N O !!!