DRŽAVE JUGOISTOČNE EVROPE U BORBI PROTIV KORUPCIJE, MOBINGA I DISKRIMINACIJE

 

U Trebinju , u organizaciji NVO ,, Stopmobing“ Trebinje, održana je međunarodna konferencija na temu sprečavanja korupcije u zdravstvu.

Učešće na ovoj važnoj međunarodnoj konfereniciji uzeli su predstavnici domaćina, Republike Srpske, predstavnici Republike Srbije koje je predstavljala nevladina organizacija ,, Stopmobing-Srbija, predstavnici Republike Crne Gore, koju je predstavljala Slavica Striković, predsednica NVO ,, Ženska akcija“ iz Nikšića, predstavnici Republike Makedonije, Republike Mađarske, Republike Bugarske, , kao i predstavnici iz Austrije i Francuske.

Predsednik UG ,, Stropmobing-Srbija“ , dipl.ecc. Žika Živadinović, pokrenuo je inicijativu za osnivanje Međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije, mobinga i diskriminacija ,, Pravda“ čije sedište će biti u Republici Srbiji a suosnivači će biti predstavnici nevladinih organizacija i reprezentativnih, nacionalnih sindikata iz Republike Srpske, Republike Srbije, Republike Crne Gore, Republike Hrvatske, Republike Makedonije, Republike Bugarske, Federacije BiH, kao i predstavnici nevladinog sektora iz Austrije,Slovačke, Češke i Francuske.

Inicijativa udruženja ,, Stopmobing- a Srbija“ je prihvaćena kao i predlog statuta međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije, mobinga i diskriminacije ,, Pravda“ , za predsednika nove međunarodne organizacije predložen je predsednik udruženja ,, Stopmobing-Srbija“ dipl.ecc. Žika Živadinović a za generalnog sekretara predložena je predsednica nevladine organizacije iz Trebinja, Anica Ramić, dugogodišnji borac protiv korupcije u Republici Srpskoj.

Na konferenciji je istaknuta potreba udruživanja nevladinog sektora kao i nacionalnih reprezentativnih sindikata kako bi se formirao snažan, jedinstven front u borbi protiv korupcije, mobinga i diskriminacije.
Na međunarodnoj konferenciji u Republici Srpskoj, u Trebinju, dogovorena je i dinamika budućih aktivnosti koje će dovesti do osnivanja međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije, mobinga i diskriminacije ,, Pravda“ , čija je osnivačka skupština predviđena za mesec januar 2018. godine u Republici Srbiji.