PREDAVANjE O MOBINGU NAD ŽENAMA U NOVOM PAZARU

U okviru globalne svetske kampanje ,,16 DANA AKTIVIZMA PROTIV NASILjA NAD ŽENAMA“, predsednik UG ,, Stopmobing-Srbija“ Žika Živadinović održao je predavanje u Novom Pazaru na temu ,, Sprečavanje zlostavljanja na radu“.
Predavanje je organizovano uz logistiku i podršku Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar i uz podršku OEBS-a. Predavanje je održano u zgradi gradske skupštine Novi Pazar i uz prisustvo predstavnika javnih preduzeća i ustanova, predstavnika sindikata obrazovanja, sudskih institucija kao i predstavnika lokalne samouprave.
Predsednik UG ,, Stopmobing-Srbija“ upoznao je prisutne sa rezultatima ankete koju je udruženje sprovelo u 2018. godini, kojom je utvrđeno da su žene, sa preko 75 % u odnosu na muškarce ŽRTVE MOBINGA. To je podatak koji zabrinjava i istovremeno obavezuje sve državne institucije da preduzmu zakonom predviđene mere i zaustave ove nepovoljne trendove i zaštite žene od nasilja.
Živadinović je govorio i o kampanji ,,16 DANA AKTIVIZMA PROTIV NASILjA NAD ŽENAMA“ koja se sprovodi istovremeno u 100 zemalja i koja obuhvata četiri važna međunarodna datuma koja povezuju žene, nasilje i ljudska prava :
25. 11. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama
03.12. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom
06.12. Godišnjuca Montrealskog masakra
10.12. Međunarodni dan ljudskih prava
Samo predavanje je naišlo na veliko interesovanje novopazarske javnosti što govori u prilog činjenici da je problem mobinga sveprisutan i da je neophodno da se radi još intenzivnije na prevenciji mobinga kako bi se izbegle štetne posledica po zdravlje mobingovanih osoba.