Category Archives: AKTUELNO

SRETNA NOVA GODINA !

DRŽAVE JUGOISTOČNE EVROPE U BORBI PROTIV KORUPCIJE, MOBINGA I DISKRIMINACIJE

 

U Trebinju , u organizaciji NVO ,, Stopmobing“ Trebinje, održana je međunarodna konferencija na temu sprečavanja korupcije u zdravstvu.

Učešće na ovoj važnoj međunarodnoj konfereniciji uzeli su predstavnici domaćina, Republike Srpske, predstavnici Republike Srbije koje je predstavljala nevladina organizacija ,, Stopmobing-Srbija, predstavnici Republike Crne Gore, koju je predstavljala Slavica Striković, predsednica NVO ,, Ženska akcija“ iz Nikšića, predstavnici Republike Makedonije, Republike Mađarske, Republike Bugarske, , kao i predstavnici iz Austrije i Francuske.

RADNICI APATINSKE FABRIKE PIVA U SISTEMU ZAŠTITE UDRUŽENjA ,, STOPMOBING-SRBIJA“

 

U Apatinu, 21. jula 2017. godine potpisan je sporazum između sindikata ove poznate apatinske fabrike i udruženja ,, Stopmobing-Srbija“
Potpisivanju sporazuma prethodilo je predavanje na temu ,, Prava radnika na osnovu Zakona o zaštiti zaposlenih od zlostavljanja na radu i Zakona o zaštiti uzbunjivača“ koje je početkom jula, u Apatinu, za radnike obe smene održao predsednik udruženja, Žika Živadinović. Predavanje je pobudilo veliku zainteresovanost radnika i tom prilikom je dogovorena daljna saradnja koja je rezultirala potpisivanjem sporazuma na osnovu koga su radnici apatinske fabrike piva stekli pravo na pravnu pomoć za slučaj da budu izloženi nekom vidu zlostavljanja na radu.

Rezultat slika za apatinska pivara

PRIJAVE ZLOSTAVLjANjA NA RADU UDRUŽENjU ,, STOPMOBING-SRBIJA“ OD STRANE ZDRAVSTVENIH RADNIKA NA JUGOISTOKU SRBIJE, IZ NIŠA I BABUŠNICE

Na adresu udruženja ,, Stopmobing-Srbija“ pristigle su prijave zaposlenih u zdravstvenim ustanovama iz Niša i Babušnice. Pravni stručnjaci udruženja ,, Stopmobing-Srbija“ posetili su zdravstvenu ustanovu ,, Hitna pomoć“ Niš i tom prilikom obavili razgovore sa predsednikom sindikata zaposlenih u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti Srbije – Sindikalna organizacija zavoda za hitnu medicinsku pomoć Niš kao i sa direktorom Zavoda.


Po izjavi predsednika udruženja, Žike Živadinovića, razgovori su protekli u fer i korektnoj atmosferi, a na predlog udruženja, biće održan sastanak na kome će biti prisutni predstavnici sindikata, sa jedne strane, i predstavnici menadžmenta , na čelu sa direktorom Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Niš sa druge strane.

ZAVRŠENA OBUKA ZA POSREDNIKE U BORU I ZAJEČARU

U subotu, 11. februara 2017. godine u Boru, za predstavnike zaposlenih iz javnih preduzeća iz Bora i Zaječara, završena je obuka za posrednike i tom prilikom su budućim posrednicima uručeni i sertifikati kao dokaz da su osposobljeni za poslove internog posrednika kod poslodavaca.