Category Archives: SAVETI

LOŠ RUKOVODILAC JE MOBER

LOŠ RUKOVODILAC JE MOBER

Mobing

Sudeći po broju prijava Udruženju „Stop mobing Srbija“ koje je jedno od četiri koje se bavi ovom problematikom u Srbiji, mobing, odnosno zlostavljanje i maltretiranje na poslu je sve prisutnije. Samo za prva tri meseca ove godine u ovom Udruženju bilo je 126 prijava. Od nedavno ovo Udruženje ima svog poverenika i u Užicu, a to je Petko Živković član Republičkog odbora sindikata komunalaca Srbije i predsednik ovog odbora za više opština Zlatiborskog okruga
Zlostavljanje i maltretiranje na poslu ili kako se danas stručno kaže, mobing, uvek je postojao samo što se on nekada drugačijim imenom nazivao i svakako je manje bio prisutan jer su i u vreme samoupravljanja postojali mehanizmi koji su omoguć avali da se ličnost zaposlenog poštuje. Međutim, u poslednjih nekoliko godina, dok smo prolazili kroz tranziciju i privatizaciju, a zatim kroz ekonomske krize koje ni do današnjih dana nisu završene, mobing je sve prisutniji i u javnim, državnim i u privatnim preduzećima. Mahom rukovodioci i poslodavci postaju moberi jer bez ikakvih skrupula, kroz viku i dreku izgovaraju rečenice svom radniku poput „Nema ti šta da misliš, tvoje je da radiš“ i tome slično, kao da je radnik robot, stvorenje bez emocija, bez krvi i mesa, bez znanja. A on je najmanje takav. I tranzicija i privatizacije iznedrile su plejadu vlasnika raznih preduzeća koji se ne mogu pohvaliti znanjem i veštinama, energijom i idejama, tako da je skoro uobičajeno da u svom preduzeću zapošljavaju znatno obrazovanije i kreativnije od sebe i onda najčešće krenu problemi u komunikaciji između zaposlenih i vlasnika, između radnika i rukovodioca tako da lečenje kompleksa može da napravi čudo.

SVAKA GREŠKA MOŽE IMATI DALEKOSEŽNE POSLEDICE

UG ,, STOPMOBING-SRBIJA“ SAVEVETUJE SVIMA KOJI SMATRAJU DU SU IZLOŽENI NEKOM VIDU ZLOSTAVLJANJA NA RADU DA NE ULAZE SAMI U POSTUPAK ZA ZAŠTITU OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU ZBOG MOGUĆE GREŠKE U PROCENI DA LI IMA DOVOLJNO ELEMENATA DA BI SE POKRENUO POSTUPAK KOD POSLODAVCA ILI POKRENUO SUDSKI SPOR.

SVAKA GREŠKA MOŽE IMATI DALEKOSEŽNE POSLEDICE PRE SVEGA ZBOG ČINJENICE AKO SE NE UTVRDI DA JE BILO MOBINGA, ODNOSNO ZLOSTAVLJANJA, ONDA POSLODAVAC MOŽE DA POKRENE POSTUPAK ZA UTVRDJIVANJE ZLOUPOTREBE PRAVA NA ZAŠTITU OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU ŠTO MOŽE DA SE KVALIFIKUJE KAO TEŽA POVREDA RADNIH OBAVEZA I MOŽE DOVESTI I DO OTKAZA UGOVORA O RADU.

DA SE TO NEBI DOGODILO, POZIVAMO SVE ZAPOSLENE KOJI SMATRAJU DA SU ZLOSTAVLJANI DA POSTANU ČLANOVI NAŠEG UDRUŽENJA KOJE JE KADROVSKI OSPOSOBLJENO DA PREPOZNA MOBING AKTIVNOSTI I KOJE IMA PRAVNE STRUČNJAKE KOJI VAM MOGU POMOĆI U VODJENJU POSTUPKA ZA ZAŠTITU KOD POSLODAVCA ILI KASNIJE U SUDSKOM POSTUPKU AKO NE DODJE DO ZADOVOLJAVAJUĆEG REŠENJA TOKOM POSREDOVANJA.

O SAMOM NAČINU PRISTUPANJA MOŽETE SE INFORMISATI NA TELEFON 064 84 73 700 ILI PUTEM NAŠEG SAJTE ILI MEJLA stopmobing@yahoo.com

Saveti za osobe koje trpe mobing

Saveti za osobe koje trpe mobing

• Vodite dnevnik maltretiranja. Beležite mesto, vreme, situaciju i svedoke koji bi sutra mogli da potvrde kroz kakvu torturu prolazite.
• Prestanite da se plašite. Bićete na meti dokle god pokazujete da ste uplašeni, utučeni, zabrinuti…
• Idite u Službu medicine rada na pregled i zatražite potvrdu da vam preti neposredna opasnost po zdravlje. Obavestite Inspekciju rada i poslodavca o posedovanju tog dokumenta. Potvrda Službe medicine rada obezbeđuje vam pravo da ne radite a da primate celu platu, do okončanja postupka.
• Ako trpite mobing i odlučite da date otkaz, neće moći da se pozivate na odredbe Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu. Iskoristite ovu zakonsku mogućnost dok još niste psihički slomljeni toliko da sami odete iz firme.